تبلیغات
چشم انتظار - حوادث پیش از ظهور از زبان حضرت محمد(ص)
فراز هایی از خطبه ی پیامبر در حجة الوداء: ابن عباس میگوید حجةالوداع، با رسول خدا مشغول انجام مناسك حج بودیم كه حضرت حلقه ی در كعبه را گرفته و به ما روكردند و فرمودند:آیا میخواهید شما را از نشانه ها وحوادث پیش از ظهور با خبر كنم؟!!!

سلمان كه از همه جلو تر ایستاده بود گفت: بله یا رسول ا...

ادامه مطلب را دنبال کنید...
فراز هایی از خطبه ی پیامبر در حجة الوداء: ابن عباس میگوید حجةالوداع، با رسول خدا مشغول انجام مناسك حج بودیم كه حضرت حلقه ی در كعبه را گرفته و به ما روكردند و فرمودند:آیا میخواهید شما را از نشانه ها وحوادث پیش از ظهور با خبر كنم؟!!!

سلمان كه از همه جلو تر ایستاده بود گفت: بله یا رسول ا...

ایشان فرمودند:از جمله ی آنها ضایع و تباه كردن نماز ها ، تبعیت از شهوت ها ، ... تكریم و بزرگداشت ثروتمندان و مال پرستان و فروختن دین به قیمت دنیاست ... وبه دنبال آن حاكمان ستمگر و وزیران فاسق و كارگزاران ستمكار پیدا میشوند و مردم به خیانت كاران ، اعتماد میكنند،... درآن زمان منكرات، معروف(و مطلوب)و معروف واعمال پسندیده، منكر و ناپسند شمرده میشوند. شخص خائن معتمد و شخص امین خائن شمرده میشود. دروغگو را تأیید و راستگو را طرد میكنند . زنان فرمانروا میشوند و سروری میابند... و كودكان بر منبر مینشینند... شخص به والدینش ستم میكند و در عین حال به دوستش خدمت ... بازارها به هم نزدیك میشوندو یكی میگوید:چیزی نفروختم و دیگری میگوید :سودی نبردم و چیزی جز شكایت كردن از خدا دیده نخواهد شد... نه به كوچكتر ها رحم می كنند و نه به بزرگتر ها احترام می گذارند... در آن زمان مردان به مردان و زنها به زنها (برای ارضاء شهوات) مشغول میشوند... مردان به زنان و زنان به مردان شبیه میشوند...درآن زمان مساجد را همانند كلیساها و كنیسه ها تزیین میكند... خطوط و دسته ها زیاد میشوند...مردان و پسران امتم برای زینت از طلا استفاده میكنند و حریرو دیبا و ابریشم می پوشند و با بیگانگان متحد می شوند ... ربا علنی میشود... دین رها میشود و مقام و منزلت دنیا رفیع میشود... طلاق زیاد میشود و حدود اقامه و اجرا نمی شود... زنان آوازه خوان میشوند و آلات موسیقی جلوه میابند... ثروتمندان امتم برای تفریح و سیاحت و افراد عادی برای تجارت و درآمد و فقرا برای ریا و خودنمایی به حج و عمره می روند... قرآن را با آواز و غنا میخوانندو به خاطر دنیا بر سر هم میریزند و با هم درگیر میشوند... درآن زمان به محارم تجاوز میكنند... اشرار بر خوبان مسلط می شوند . دروغ علنی میشوند... با لباس به هم فخر میفروشند... آلات موسقی مورد پسند واقع میشوند. امر به مروف و نهی از منكر را انكار می كنند، به طوری كه مؤمن خوار تر از كنیز می گردد... در آن زمان ثروتمند از وضعیت فقیر هراسان نمی شود(و برایش اهمیتی ندارد).


طبقه بندی: مهدویت،

تاریخ : شنبه 7 تیر 1393 | 09:03 ق.ظ | نویسنده : چشم انتظار | نظرات

  • paper | فروش لینک | فروش بک لینک